Ръководство за Упражнения по Моделиране и Симулиране

  1. 3D модели към примерите

 


За въпроси, коментари и допълнителна информация можете да се свържете с Проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов чрез електронна поща на адрес: m_angelov<at>filibeto<dot>org.

For questions, comments and additional information you may contact Prof. Dr. Eng. Milcho Angelov via e-mail at: m_angelov<at>filibeto<dot>org.
 

 

 


Последни промени: Tuesday, January 10, 2012 06:08:33 PM, site statistics
Copyright (c) 2000-2012 Milcho Angelov and filibeto.org, Plovdiv, Bulgaria.